Akreditované kurzy pro pomáhající profesionály

Akreditované kurzy pro pomáhající profesionály Nabízíme akreditované kurzy pro sociální pracovníky, psychoterapeuty, psychology, pedagogy a jiné odborné pracovníky. Zaměřené na témata krizové intervence, komunikaci s dětským a dospělým klientem. Řešení konfliktních situací, zvládání stresu a manipulace. Kurzy jsou v rozsahu od 8 do 160 hodin s akreditací MPSV nebo MŠMT.

Firemní vzdělávání

Nabízíme odborné vzdělávání pro firemní klientelu
v tématech soft-skills, vyjednávání, komunikace
a krizové intervence

• Krizový selfmanagement aneb jak udržet pohodu u sebe a ostatních.
• Přetížený tým a jak mu dát první pomoc.
• Sebezkušenostní práce se vztekem a agresí.
• Manipulace, komunikace a vyjednávání.
• Kultura, vztahy a identita dobrého pracoviště.
• Firemní teambuldingy na míru.

Firemní vzdělávání

Nabízíme odborné vzdělávání pro firemní klientelu
v tématech soft-skills, vyjednávání, komunikace
a krizové intervence

• Krizový selfmanagement aneb jak udržet pohodu u sebe a ostatních.
• Přetížený tým a jak mu dát první pomoc.
• Sebezkušenostní práce se vztekem a agresí.
• Manipulace, komunikace a vyjednávání.
• Kultura, vztahy a identita dobrého pracoviště.
• Firemní teambuldingy na míru.

Kurzy pro pěstouny

Nabízíme přípravu na klíč programů pro pěstouny. Zaměřujeme se na témata krizové práce, zvládání vzteku, komunikací v rodině, řešení výchovných situací, aj. 

• Psychohygiena pro pěstouny.
• Virtuální komunikace a její negativa.
• Jak reagovat na krizové situace.
• Příběh našeho života aneb jak najít cíl naší výchovy.
• Zpětná vazba a jak ji dávat.
• Zdravá komunikace v rodině.
• Pravidla, hranice a jak se z toho nezbláznit.
• Další kurzy na míru.