Vzdělávání

Nabízíme akreditované kurzy pro sociální pracovníky, psychoterapeuty, psychology, pedagogy a jiné odborné pracovníky. Zaměřené na témata krizové intervence, komunikaci s dětským a dospělým klientem. Řešení konfliktních situací, zvládání stresu a manipulace. Kurzy jsou v rozsahu od 8 do 160 hodin

Terapie a pomoc v krizi

Nabízím možnost sebezdokonalení v oblasti navazování partnerských vztahů, komunikačních dovedností, profesního růstu, hledání životního cíle. Terapeutické a hypnoterapeutické služby pro jedince nebo celou rodinu. Pomoc při úzkosti, nečekaných krizových životních situacích, dospívání, těžkých krizových situacích, výchovných problémů s dětmi, vztahových problémů, aj. 

Terapie a pomoc v krizi

Nabízím možnost sebezdokonalení v oblasti navazování partnerských vztahů, komunikačních dovedností, profesního růstu, hledání životního cíle. Terapeutické a hypnoterapeutické služby pro jedince nebo celou rodinu. Pomoc při úzkosti, nečekaných krizových životních situacích, dospívání, těžkých krizových situacích, výchovných problémů s dětmi, vztahových problémů, aj. 

Odborné programy

Nabízíme odborné programy na rozvoj nebo zvládnutí obtížných životních situací nebo zlepšení osobnostních dovedností v tématech zvládání vzteku, zvládnutí rozvodu, rozchodu nebo seznamování.